Translate

Zoeken in deze blog

Wordt geladen...

donderdag 29 september 2016

Störtebeker Bernstein-Weizen


Bernstein-Weizen (Alk. 5,3 % vol)
(Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz*, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe)


Het etiket is blijkbaar veranderd, waarbij het schip nog wel koers houdt.

Bernstein doet mij denken aan barnsteen... Jurassic Park

Het verhaal gaat over een miljardair die erin slaagt om op een eiland dinosauriërs, die reeds miljoenen jaren zijn uitgestorven, te herscheppen uit hun DNA.... Door middel van in barnsteen ingesloten muggen hebben de wetenschappers dinosaurusbloed bemachtigd, waarin zich het DNA van de dino's bevindt. Aangezien het DNA oud is en er stukken ontbreken, gebruiken ze DNA van amfibieën om de gaten te vullen en zo het dinosaurus-genoom alsnog compleet te maken  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park_(film)).

barnsteen zn. ‘fossiele hars’
Mnl. bernsteen, barnsteen ‘brandbare steen, amber’ [1315; MNHWS]; vnnl. barnincsteens (genitief) [1514; MNW], barnsteen [1599; Kil.].
Ontleend aan mnd. bern-, barn-, börnstēn ‘brandbare steen’ [13e eeuw], waarvan het eerste deel afgeleid is van het werkwoord bernen, barnen, burnen ‘branden’ (naast Duits brennen, de vorm zonder r-metathese), zie → branden; het tweede deel is → steen in de betekenis ‘edelsteen’. Volgens MNW is het een samenstelling uit berninge ‘brandstof’ en steen.
Nhd. Bernstein [18e eeuw] (equivalenten zijn mhd. brennstain en burnsteyn [14e eeuw]) < mnd. bernstin; nfri. barnstien; on. brennisteinn ‘zwavel’ (nzw. bärnsten ‘barnsteen’ < mnd.).
Barnsteen, een verzamelnaam voor een groep fossiele harsen, is het oudste bekende handelsproduct; het werd al aangetroffen in het koningsgraf in Ur in 4000-3000 voor Chr. In deze contreien raakte barnsteen bekend als product van de Noord-Duitse Oostzeekust. Het gaat om hars van uitgestrekte, oorspr. subtropische naaldboomwouden in het Tertiair. De fossiele relicten die in barnsteen gevonden worden, zijn van groot wetenschappelijk belang voor de kennis van flora en fauna uit die tijd. De steen komt in verschillende kleuren voor, variërend van lichtgeel tot donkeroranje en bruin.
Het woord barnsteen heeft een genusverandering van mannelijk naar (ook) onzijdig ondergaan sinds het woord als productnaam ging fungeren.
Een andere naam voor barnsteen is gele → amber. Met amberkleurig bedoelt men de kleur van barnsteen.
Lit.: E. Meineke (1984) Bernstein im Althochdeutschen. Mit Untersuchungen zum Glossar Rb., Göttingen; M. Philippa (1997) ‘Branden’, in: OT 66, 96
N. van der Sijs (2001), Chronologisch Woordenboek
barnsteen harde hars, amber 1315 [HWS] P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Van Dale Etymologisch woordenboek
barnsteen [harde hars, amber] {bernsteen 1315} < middelnederduits bernstēn, barnstēn, van bernen, barnen [branden, vlammen, flikkeren, fonkelen] + steen [steen, edele steen]; de betekenis is vergelijkbaar met het gr. woord voor barnsteen èlektron, dat ‘het stralende’ betekent (www.etymologiebank.nl/trefwoord/barnsteen).

Ook al is barnsteen niet meer dan versteende hars van naaldbomen, het wordt al sinds de Steentijd beschouwd als een kostbare halfedelsteen. Het hoogtepunt in de toepassing van barnsteen als sieraad is ongetwijfeld de Barnsteenkamer in het zomerpaleis van de Russische tsaar nabij Sint Petersburg, dat oorspronkelijk uit de 18e eeuw stamde maar na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog gereconstrueerd is. Met ruim 100.000 stukken uitgesneden barnsteen is het verreweg het grootste kunstwerk ter wereld van barnsteen. Het grootste stuk barnsteen ooit gevonden weegt 11,5 kg en is in 1969 opgevist door Deense vissers. Het is tegenwoordig te bewonderen in een museum in Kopenhagen. In Nederland zijn niet zulke indrukwekkende vondsten gedaan, maar toch is barnsteen zeer geliefd bij zwerfsteenverzamelaars (www.geologievannederland.nl/zwerfstenen/beschrijvingen/barnsteen).

Barnsteen is een fossiele hars die afkomstig is van naaldbomen. Deze bomen werden veelal aangeduid met de wetenschappelijke soortnaam Pinus succinifera, een nog levende dennensoort. De hars is miljoenen jaren geleden uit de bomen gedropen en daarna versteend. Barnsteen stamt uit het Mesozoïcum tot aan het Kwartair. Barnsteen is meestal warmgeel tot donkerrood van kleur, maar er bestaan ook meer groen-, blauw- of zelfs zwartgekleurde soorten. Doorzichtige barnsteen wordt algemeen het mooist gevonden en is het kostbaarst.
Mineralogisch bezien heeft barnsteen een amorfe structuur. Het is vrij zacht, de hardheid bedraagt 2-2,5.
Het woord barnsteen - in het Duits Bernstein - is afkomstig van het Nedersaksische woord börnen dat branden betekent. Inderdaad is deze halfedelsteen brandbaar.
Barnsteen heet in het Engels amber en dit woord wordt ook in vertalingen wel aangetroffen. In het Nederlands wordt met amber meestal een substantie uit de darmen van de potvis bedoeld. Deze substantie geurt sterk en wordt in parfums gebruikt. Het Engelse woord amber duidt ook op een oranje kleur en wordt gebruikt voor de gele lamp van verkeerslichten. Het woord amber voor barnsteen bestaat al sinds de middeleeuwen en staat in Van Dale als gangbaar synoniem. Dat barnsteen wel gele amber heet, naast de grijze amber van de potvis, komt waarschijnlijk doordat ze beide voornamelijk op stranden worden gevonden.
Een algemene groep landslakken zijn de Barnsteenslakken. Zij zijn zo genoemd vanwege de barnsteengele kleur van het slakkenhuis. De wetenschappelijke naam van een barnsteenslakkensoort luidt Succinea putris.
Barnsteen wordt elektrisch geladen door het langs een diervacht te wrijven. Om deze reden is de term elektriciteit afgeleid van het Griekse woord voor barnsteen, elektron (Latijn: electrum).
Het feit dat veel insecten in barnsteen worden aangetroffen ontging ook de Romeinen niet. Zij verklaarden dit (correct) door aan te nemen dat barnsteen vloeibaar was toen het de insecten bedekte. Derhalve noemden zij de steen succinum ofwel gum-steen. De naam komt nu nog voor in succinaat, de naam van zouten en esters van barnsteenzuur, en in de wetenschappelijke naam voor de dennensoort Pinus succinifera en ook in succinite, een naam die door James Dwight Dana werd gegeven aan een bepaald type barnsteen dat uit het Oostzeegebied afkomstig is.
Zoals ook nog bij de tegenwoordige dennen het geval is, loopt er uit kleine beschadigingen van de schors hars uit de boom. Deze hars beschermt de boom tegen insecten en schimmels. In vroegere tijden zijn door de bomen in het Oostzeegebied grote hoeveelheden hars geproduceerd. Na de ijstijd is het barnsteen uit de grond gespoeld en in zee terechtgekomen. Jongere, niet gefossiliseerde barnsteen heet 'kopal'. Het voelt vettig aan.
In de Griekse mythologie liet de god Helios op een dag zijn zoon Phaeton de zonnewagen besturen. Maar Phaeton kon de paarden niet in toom houden, waardoor de zon hemel en aarde verschroeide. Zo kregen de mensen in Ethiopië hun donkere kleur. Om de aarde te redden gooit Zeus zijn bliksemschicht naar Phaeton waardoor deze dood ter aarde valt. De zusters van Phaeton, de Heliaden, bewenen hem. Hun tranen druppelen neer en stollen tot barnsteen.
De Griekse mythologische figuur Elektra wordt vereenzelvigd met barnsteen. Het Griekse woord voor barnsteen is "elektron" (ηλεκτρον) waarvan ons woord "elektriciteit" afkomt, omdat een stuk barnsteen dat met een dierlijke vacht wordt gewreven statisch geladen wordt.
Barnsteen was volgens de Grieken afkomstig van de barnsteeneilanden, die men situeerde in de monding van de legendarische Barnsteenrivier in het hoge Noorden, de Eridanos (https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnsteen).

Soms komt er een insect in de hars terecht. Dit fossiel blijft in de versteende barnsteen zichtbaar. Door de ouderdom verdwijnen de kleuren van het insect en wordt het zwart. In tegenstelling tot wat in de film Jurassic Park wordt gesuggereerd, is het niet mogelijk om DNA van dieren zoals dinosauriërs uit door fossiele insecten opgezogen bloed te halen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnsteen).

Dr Penney began his PhD into amber studies in 1994, and says he has "no doubt that his studies were funded on the back of Jurassic Park".
As for the films, Dr Penney says they are highly entertaining, but have "lots of problems and inconsistences scientifically."
For example, the amber from which DNA is extracted in the film was supposedly from the Dominican Republic, bur Dr Penney says that that region is "not old enough for dinosaurs to have existed".
He also points out that the DNA extraction in Jurassic Park was rather less labour intensive than the "massive extraction process" necessary within a scientific lab.
Dr Penney admits, however, that the film has glamourised his profession. Asked whether dinosaurs would walk the earth again, he said: "Never say never. Technology and science has progressed so much that it may happen one day." (www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/10302951/Jurassic-Park-scientist-never-say-never-to-dinosaurs-walking-the-Earth-again.html)

Britse wetenschappers hebben [in 2013] aangetoond dat de techniek om dinosauriërs te klonen uit de film Jurassic Park nooit werkelijkheid zal worden.
Het onttrekken van dna van dinosauriërs uit fossielen van muggen in barnsteen, zoals in Jurassic Park gebeurt, is onmogelijk, ondanks eerder gemelde doorbraken op dit gebied.
Zelfs bij insecten die veel korter geleden zijn gefossiliseerd in kopal, een voorloper van barnsteen, is het dna namelijk al vergaan.
Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Manchester in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One... In 1993 beweerden Amerikaanse wetenschappers uit Californië dat ze dna hadden geïsoleerd van een 130 miljoen jaar oude in barnsteen bewaard gebleven snuitkever.
Bloed
Volgens deze studie zou het in theorie mogelijk zijn om het dna van dinosauriërs te onttrekken uit een gefossiliseerde mug die zich vlak voor zijn dood tegoed deed aan bloed van de uitgestorven reptielen en daarna in hete hars verstrikt raakte. Wetenschappers zijn er echter nooit meer in geslaagd om de Amerikaanse studie te herhalen. .... "Intuïtief zou je denken dat het dna van een insect dat wordt overspoeld door hete hars beter bewaard blijft, maar dit lijkt niet het geval", verklaart hoofonderzoeker David Penney op de nieuwssite van de Universiteit van Manchester. "Helaas zal het scenario van Jurassic Park altijd fictie blijven."(www.nu.nl/wetenschap/3573603/kloontechniek-jurassic-park-blijkt-definitief-onmogelijk.html) (www.scientias.nl/vergeet-jurassic-park-dinos-klonen-maaginhoud-fossiele-mug-lijkt-onmogelijk/).

Waarschijnlijk waren de eerdere resultaten het gevolg van vervuiling: menselijk dna, of ander materiaal uit de omgeving, was in de barnsteenmonsters geslopen en gaf zo de suggestie dat er leven aanwezig was. Iets dergelijks gebeurt de laatste tijd ook vaak bij ontdekkingen van leven in meren onder de Zuidpool.
Om eindelijk zekerheid te krijgen over de Jurassic Park-methode, besloot de onderzoeksgroep heel nauwkeurig twee prehistorische bijen te onderzoeken die ongeveer 10.000 jaar terug gevangen werden in plantenhars.
Om besmetting te voorkomen, droegen de onderzoekers beschermende pakken die ook door de recherche gebruikt worden. Ook maakten ze gebruik van apparatuur waarbij geen blote handen nodig waren en werd elk oppervlak regelmatig met uv-licht, alcohol en bleek gereinigd. ... Al met al lijkt hiermee de mythe dat genetische informatie uit een insect gehaald kan worden ontkracht. Aan de andere kant zijn er wel projecten aan de gang om andere oerdieren - zoals mammoeten - terug te brengen met behulp van klonen (www.volkskrant.nl/recensies/nu-zeker-jurassic-park-is-echt-alleen-maar-fictie~a3508507/).

Onderzoeker David Penney, verbonden aan de Universiteit van Manchester, besloot voor eens en voor altijd een antwoord op die vraag te krijgen. Samen met zijn team probeerde hij DNA te onttrekken uit insecten gevangen in kopal, een halfgefossiliseerde hars, de voorloper van barnsteen. ...  Onderzoeker Terry Brown vermoedt dat eerdere onderzoeken 'vervuild' waren, waardoor onderzoekers modern DNA aanzagen voor oud DNA.
"Jammer", vindt onderzoeker Penney. "Ik had gedacht dat we in de jongere specimen wel wat zouden vinden, maar het lijkt erop dat Jurassic Park in de sferen van fictie blijft." Het is zeer onwaarschijnlijk dat onderzoekers er ooit in zullen slagen om DNA uit barnsteen te halen.
Toch is Penney nog steeds hoopvol. "Zeg nooit nooit. De techniek en wetenschap zijn zover ontwikkeld dat het op een dag misschien wel lukt", vertelt hij aan de Telegraph (www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3508463/2013/09/12/Geen-Jurassic-Park-kloontechniek-is-onmogelijk.dhtml).

Maar goed even terug naar het bier:

Bernstein-Weizen Fakten
Stammwürze: 12,9%
Alkoholgehalt: 5,3%
Genusstemperatur: 10°C
Bernstein-Weizen Beschreibung
Dezente Hopfung mit der Hopfensorte Smaragd lässt den Fruchtaromen die volle Entfaltung (www.stoertebeker.com/brauhandwerk/brauspezialitaten?id=Bernstein-Weizen).

Wat vind ik er van?

Bij het openen van de fles ruik ik duidelijk de tarwebiergeur die doet denken aan banaan. En milde zoete geur. De smaak is ook banaanerig lekker en fluweel zacht, zoals tarwebier. Ik vind het een goed tarwebier, maar wat te zoet naar mijn smaak. Het is -in mijn beleving- zoeter dan Paulaner en Weihenstephan. De kleur is donkerblond en het schuim is wit en ligt dik er bovenop. De smaak is op zich prima, maar zoals gezegd niet mijn soort tarwebier....

Eerst is het helder, maar bij de tweede keer inschenken doe ik wat meer walsen en blijkt het een typisch troebel tarwebier.

Wat vinden anderen?

Störtebeker Bernstein-Weizen
Brewed by Störtebeker Braumanufaktur
Style: German Hefeweizen
Stralsund, Germany
ABV: 5.3%
COMMERCIAL DESCRIPTION
Dezente Hopfung mit der Hopfensorte Perle und Magnum ermöglicht den Fruchtaromen die volle Entfaltung. Weizen-, Caramel- und dunkle Braumalze verleihen dem Bier die kräftige Bernsteinfarbe und schaff en die Grundlage für die sich ankündigenden Fruchtaromen. Warme Gärung mit obergäriger Hefe sorgt für den satten Duft von reifen Bananen und roten Früchten sowie für die kräftig perlende Kohlensäure. 12.9°
Note: Don’t confuse it with Bernstein-Weizen Bio!
(www.ratebeer.com/beer/stortebeker-bernstein-weizen/39881/)

kto (701) - SWITZERLAND - MAY 22, 2016
0.5l bottle from kaisers in charlottenburg/wilmersdorfer arkaden.
pours a cloudy dirty golden/orange with a steady white head and a nice lacing. aroma of bananas, cloves, coriander, yeast. flavour of bananas, coriander, oranges. very drinkable, not much bernstein/amber though (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-bernstein-weizen/39881/).

vickey9 (966) - Brussels, BELGIUM - MAY 8, 2016
Cloudy yellow stuff. Nose is banana and coriander. Body is light, carbon high. Taste is sweet. Palate of banana, apple, coriander, cloves (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-bernstein-weizen/39881/).

myxy (15) - Hajdúnánás, - MAY 5, 2016
Aroma: banana and vanilia smell Appearence: strew color, hazy and sparkling, white, thin head Taste: fruity taste, heavy sweetness, slightly sour aftertaste, but after that can feel some bubblegum taste Palate: medium body, lively carbonation (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-bernstein-weizen/39881/).

blackisle (1775) - IJburg, NETHERLANDS - MAR 22, 2016
Bottle 50cl. Poured into a weizen glass. Clear yellow golden, tall frothy white head, good retention, minimal lacing; aroma wheat, cheese, light citrus, yeast; taste medium sweet, slightly sour, wheat, light fruity, peppery, aftertaste light sweet with sour accents in the finish; medium body, oily texture, prickly mouthfeel, average carbonation; strange weizen, sharp taste, disappointing (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-bernstein-weizen/39881/).

29.05.2011: Wieder einmal steht das "Störtebeker Bernstein-Weizen" vor mir, nachdem es die fünf Jahre Wartezeit auf den erneuten Test abgewartet hat. Beim letzten Mal hat es ja ordentlich zugeschlagen, satte neun Punkte hat dieses 5,3%ige Bier aus Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Das muss man erst einmal erreichen. Aber vielleicht gibt es heute Abend noch eine Überraschung und zum Schluss sehe ich da noch einen Punkt mehr? Gleich werden wir wissen, wie dieses "Bier des Gerechten" schmeckt. Ein unfiltriertes, helleres Bernstein ist zu erblicken, der Schaum ist feinporig, steht aber nicht allzu lange. Der Geruch ist leicht fruchtig, mit einem Hauch von Hefe. Nun kommt er aber, der erste Schluck... Und dieser ist sehr gut. Ein erfrischender, spritziger Antrunk. Dieses Bier im Biergarten: Ein Traum. Dominieren tut hier auch das Weizenmalz, es wirkt dadurch etwas weniger süffig. Zumindest zu Beginn. Die Hefe sorgt aber für die gewisse Ruhe und gerade im zweiten Drittel wird es ruhiger und die Süffigkeit nimmt Fahrt auf und kann dann vollends überzeugen. Eine leicht blumige Note mischt sich zum Ende hinzu, man wird zum Teil auch an Schwarzbrot erinnert. Dieses "Bernstein-Weizen" schmeckt mir ausgesprochen gut. Abwechslungsreich und süffig, kernig und leicht würzig, erfrischend und rund. Ein tolles Weißbier aus Stralsund... Und die Überraschung ist perfekt. Dieses Bier bekommt die volle Punktzahl.. Gratulation... 10 von 10 Punkten (www.1000getraenke.de/biertest/stoertebeker-bernstein-weizen,2784.html).

Mooi, hoe de een er zo lovend over is en de ander het wegschrijft als een teleurstelling. Zelf vind ik het ook niet een van de betere tarwebieren. Het is zacht als fluweel en zoet als snoep. Ik mis wat bitterheid en koolzuurprikkeling overigens...

Het is iets donkerder van kleur en smaakvoller dan de alcoholvrije variant... 

Katinka Polderman – Biertje

Katinka Polderman – Biertje
Leids Cabaret Festival 2005
Tags:ballen bier decor drinken kroeg wijf zacht
(http://humortv.vara.nl/fragment/biertje-2/)
'Biertjes drinken, dat kan ik wel'
Vuilgebekt en kritisch als altijd staat ze nu op de planken met 'Polderman tuigt af', haar derde en tevens nieuwste show. Met FreshVids sprak cabaretiere Katinka Polderman over angstcultuur, het gebruik van woorden als 'anaal' en integreren in Brabant. A Red Sun Media Production. Regie: Pamela Roumen / Camera: Andre Badjebeir / Editing: Eric Blummel. Voor de speellijst en meer informatie: www.katinkapolderman.nl (www.youtube.com/watch?v=FR7uVQcWR6I).


Polderman komt uit 's-Heer Abtskerke en is geboren in (1981). Zij heeft de Koningstheaterakademie in Den Bosch gevolgd en won in 2005 het VARA Leids Cabaret Festival.
Juryrapport Leids Cabaret Festival 2005:
Katinka Polderman: wie zo heet, heeft geen artiestennaam meer nodig. De Hollandse, nuchtere naam past volledig bij haar presentatie.De stevige muziek van het begin staat in mooi contrast met het zacht zingende meisje met de akoestische gitaar (www.bunkertheaterzaken.nl/katinka-polderman/).


Katinka Polderman brengt géén korte hilarische scènes die je bij de keel grijpen, géén tragische typetjes die schuren en schrijnen, en is geen energieke spraakwaterval. Niets in haar voorstelling levert slapstick-achtige situaties op, ze brengt godzijdank geen multimediale totaal-ervaring, in sneltreinvaart grappen op de zaal afvuren vertikt ze, ze brengt geen vijf-koppig theatercombo mee, en haar podiumpresence is verre van geraffineerd. Kortom: Polderman zet een ontzettend vernieuwend cabaretspektakel neer voor jong en oud.
Veel liedjes, in de traditie van Joop Visser, Jeroen van Merwijk en Brigitte Kaandorp, afgewisseld met droge commentaren waarin grappen achteloos de zaal ingeslingerd worden.
.... Zonder overdreven bombarie, maar met gitaar en bierkrat, trekt ze ten strijde tegen de stompzinnigheid en andere mentaliteitsproblemen. Voor de gelegenheid heeft ze geprobeerd er hier en daar wat inhoud in te plempen.
Polderman is niet hip, snel en vlot, maar rustig, evenwichtig en nuchter. Ook wel eens prettig (www.bunkertheaterzaken.nl/katinka-polderman/).

Deze tijdgeest vraagt om een nuchter rustpunt in alle hectiek. Deze tijdgeest smeekt om Polderman. Met lichtvoetig cynisme en subtiele lompheid becommentarieert ze de boel.
Overdag is ze een roekeloze druktemaker. Maar zodra het zaallicht dooft en het doek opengaat, daalt er een weldadige rust neer over Polderman (www.poldermanie.nl/biografie). Zie hier en luister hier.woensdag 28 september 2016

Is Tonys Chocolonely eigenlijk een chocoladereepvariant van een craft brewery?


Is Tonys Chocolonely eigenlijk een chocoladereepvariant van een craft brewery?

Nadat in het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde was aangetoond dat geen enkele chocoladefabrikant die het Harkin-Engel Protocol had getekend zich hield aan de afspraken die waren gemaakt in 2001 (namelijk vanaf 2005 slaafvrije chocolade op de markt brengen), besloten de makers onder het motto "if you can't beat them, join them" hun eigen slaafvrije chocolade te produceren en op de markt te brengen. De naam Tony's Chocolonely verwijst naar journalist/presentator Teun van de Keuken, die op 22 maart 2004 aangifte deed tegen zichzelf van medeplichtigheid aan slavernij omdat hij thuis chocoladerepen had gegeten waarvan redelijkerwijs aanneembaar was dat een gedeelte van de cacao ervan door kindslaven was geproduceerd. Uiteindelijk werd zijn aangifte niet ontvankelijk verklaard, waartegen Van de Keuken in beroep ging.
Op 6 februari 2007 bepaalde de rechter in Amsterdam dat er voldoende was aangetoond dat de Tony's Chocolonely-chocolade slaafvrij wordt geproduceerd.[1] De importeur van Zwitserse chocolade Bellissimo had de programmamakers voor de rechter gedaagd omdat ze volgens Bellissimo niet zouden kunnen garanderen dat de reep volledig slaafvrij wordt geproduceerd, waardoor de eigen Swiss- en Swiss Noir-chocoladerepen onterecht in een kwaad daglicht zou komen te staan.[2]
In 2010 nam Henk Jan Beltman een meerderheidsbelang in het bedrijf, dat het kantoor vervolgens verplaatste van de redactie van De Keuringsdienst van Waarde naar het Westergasterrein. ...
Er zijn 6 klassieke standaard repen verkrijgbaar (180 gram per reep);
Melk (rode wikkel)
Melk - hazelnoot (donkergroene wikkel)
Melk - noga (gele wikkel)
Melk - karamel zeezout (oranje wikkel)
Puur (blauwe wikkel)
Puur - pecan kokos (turquoise wikkel)
Puur - amandel zeezout (lichtgroene wikkel)
Melk, melk hazelnoot, melk noga, melk karamel zeezout en puur zijn ook verkrijgbaar in repen van 50 gram.
Ook zijn er nog 4 exclusieve repen (180 gram per reep);
Melk - coffee crunch
Melk - popcorn discodip
Puur - merengue kers
Puur - sinaasappel rozemarijn
Ook wordt er ieder half jaar een zogenaamde 'estafettereep' uitgebracht. Dit is een reep die ieder half jaar wordt vervangen door een nieuwe smaak Tot nu toe zijn er 3 estafetterepen uitgebracht in de volgende smaken (180 gram per reep);
Puur - cranberry anijs (verkrijgbaar bij Albert Heijn
Melk - rabarber crumble (niet meer verkrijgbaar)
Melk - pecannoten marshmallow (niet meer verkrijgbaar) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tony%27s_Chocolonely)
melk passievrucht yoghurt
Pak aan, het vierde lid in onze estafette-familie! Waar is de passieeee..? Nou, gewoon in deze reep! Met deze zomerse reep waan je je op het strand met een heerlijk tropisch ijsje. Lekker? Geef ‘m snel door aan je vrienden, want ’t is onze estafette-reep, die tot het einde van de zomer in de winkel ligt. Dan wordt ’t stokje weer doorgegeven. Pak aan! (www.tonyschocolonely.com/onze-chocolade/estafetterepen/)

Tony's Chocolonely lanceert drie nieuwe smaken!
Tony's Chocolonely komt met drie splinternieuwe limited editons.
Tony's Chocolonely komt met drie splinternieuwe limited editon-repen. En ja, ze zijn weer heel speciaal. Te beginnen bij de eerste: melkchocolade met cola. Je leest het goed: cola. Die dan ook écht met prik is. ...Dan nummer twee: pure chocolade met gember en citroen. Bijzonder, en zeker het proberen waard. ...Nummer 3: witte chocolade met wortel en walnoot. Alsof je een worteltaart eet, maar dan nét even anders (www.elle.nl/lifestyle/nieuws/a564192/tonys-chocolonely-drie-nieuwe-smaken/).Dus een stel vrienden begon door onvrede over de chocoladerepenmarkt een eigen chocoladerepenbedrijf die elke zoveel tijd met uitdagende gekke nieuwe repen kwam, naast de traditionele smaken puur, melk en wit.... Dat doet mij denken aan een craft brewery!
Is er eigenlijk ook geen bierbrouwerij tegen slavernij?

Palm

Onder het motto ‘Heerlijk tijdloos’ brengt brouwerij Palm dit voorjaar drie retroflessen op de markt.
“Verontrust door de komst en het succes van nieuwe importbieren in België, begin 1900, besloten professoren van verschillende brouwerijscholen pogingen te ondernemen om een modern Belgisch bier te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken werden in 1903, 1904 en in 1905 nationale wedstrijden voor de creatie van ‘Une bière type Belge’ uitgeschreven”, zegt bierautoriteit Jef Van den Steen. ... Meteen was de  ‘Speciale Belge Ale’ geboren. “Spéciale Belge Ale is een amberkleurig bier van hoge gisting met een alcoholgehalte van 5,2 %, met een fruitig gistingsaroma, een moutige smaak die gaat van honingachtige karamel tot licht gebrand en met een zachte bitterheid van overwegend aromatische hop. Het samenspel tussen gist, mout en hop geeft de karakteristieke volmondigheid en de zacht uitvloeiende nadronk”, zegt Van den Steen.
1929: ‘Spéciale Belge van Steenhuffel’ wordt ‘Spéciale PALM’
Na de Eerste Wereldoorlog werd de brouwerij van Steenhuffeld heropgebouwd. Arthur Van Roy brouwde er, net  als voor de oorlog, bier van hoge gisting dat tot 1929 geen merknaam droeg, maar gewoon ‘bier van Steenhuffel’ werd genoemd. Een jaar daarvoor had Arthur de hulp gekregen van zijn toen vijftienjarige zoon Alfred. Om het bier  alle kansen op succes te geven kreeg het in 1929 een merknaam: Spéciale PALM. De naam PALM zag vader Arthur als een symbool voor de zege van de hoge gistingsbieren.
“Palm vocht al vaak tegen het conventionele, het gemakkelijke en de mainstream”, zegt Peter Buelens van Brouwerij Palm. “Dat bewijst haar rijke geschiedenis. Het authentieke en onconventionele karakter van Palm uitte zich doorheen de geschiedenis ook op de flesjes. Als ode aan deze rijke geschiedenis en om deze ‘Spéciale’ authenticiteit te beklemtonen, brengt de brouwerij  dit voorjaar vier verschillende tijdsperiodes terug op de verpakkingen: 50, 70, 90 en de reguliere uit 2010 (https://bierflash.wordpress.com/2016/04/27/palm-gaat-retro/) (http://hopsters.eu/palm-maakt-tijdreis-met-retro-etiket/).

PALM
De bierstijl ‘Spéciale Belge Ale’ is het betere Belgische bier van het begin van de 20e eeuw. Dit vlotdrinkend amberkleurig bier van hoge gisting heeft een verstandig alcoholgehalte.
De speciale PALM-mouten bepalen haar honingachtige malsheid en de eigen geselecteerde PALM-gist haar fruitige gistingsaroma. Fijne aromahoppen uit Kent zorgen voor een subtiele harmonie.
Kenmerken
Hoge gisting - Amberkleurig - Spéciale Belge - Ale Erkend streekproduct - 5,2 Vol. % Alc.
De ambermouten van PALM
De unieke ambermouten bepalen de basissmaak van PALM: lichte karamelsmaken met een honingachtige malsheid. Het moutproces gebeurt volgens de specifiëke voorschriften van PALM en is gericht op een natuurlijke karamelisatie die de specifiëke smaak aan het bier geeft.
De PALM-gist
Gist bepaalt in belangrijke mate het aroma van het bier. Door intensieve selectie heeft de familie Van Roy een rijke collectie aangelegd van verschillende giststammen die elk een eigen, fruitig karakter aan het bier geven. PALM wordt gegist met een specifieke giststam die een nadrukkelijke banaanfruitigheid geeft.
Het PALM-retroglas
In 2012 deed het geribde retroglas zijn intrede. Dit glas is geïnspireerd op het PALM-glas uit de jaren 60: een glas voor een echte dorstlesser.
Merkidentiteit
Merkwaarden:
Echtheid - Authenticiteit - Amber - Oprechtheid - Gemoedelijkheid
Moment:
Toegankelijk speciaalbier - Gericht op gezellig samenzijn - Te drinken met dierbaren en vrienden
(www.palm.be/nl/palm/beers/3/special-belge)


Ik kocht wat flesjes vanwege het etiket en proefde deze. De eerste stond te lang in de koelkast en was te koud. De tweede was beter op kamertemperatuur. De smaak is echter minder moutig of bitter dan ik had verwacht...

Bijzonder dat een etiket en een glas veranderen de aankoop kan stuwen. Daarbij komt dat nu met het distributie- en investeringscapaciteit van Bavaria het merk vast meer wordt verkocht.

session IPA

Taste and smell the hopiness!
De geur is duidelijk hop! De kleur is donkerblond, met wit schuim. de smaak is zacht, maar volmondig hopperig. De koolzuur is niet te ruw en de wange harserige hopbitterheid is ook mild. Beetje scherp te noemen. Het alcoholpercentage is 3,5% Kijk dat zie ik graag!!! Dit is een smaakvol bier dat je dus een hele avond kan drinken qua alcohol, maar waarschijnlijk niet vanwege die hopbitterheid.

Op het groene etiket staan de ingrediënten en cijfers:
ABV 3,5% EBC 18, EBU 70
Hop: Summit, Mosaic, Cascade
Mout: Marris Otter Malt, CaraRed.

Het groen van het etiket doet me denken aan de lente. de bittere smaak blijft lang hangen. Dat vind ik prettig. Maar wat vinden anderen ervan?


Op de website van de brouwer staat: More info soon... (www.brouwerijkees.nl/Session_IPA_-_English.html)

Brouwerij Kees Session IPA
Brewed by Brouwerij Kees
Style: Session IPA - Top 50
Middelburg, Netherlands
Serve in English pint, Shaker, Stem glass, Tumbler
 ABV: 3.5%
COMMERCIAL DESCRIPTION
Ingredients: water, barley malt (Marris Otter, CaraRed), hops (Summit, Mosaic, Cascade), yeast (www.ratebeer.com/beer/brouwerij-kees-session-ipa/402021/)

berkshirejohn (5729) - Bracknell, Berkshire, ENGLAND - MAY 20, 2016
A slightly hazy pale amber pour with a tight white head; aroma of tropical fruit and grain; big fruity taste, and a rounded citrusy bitterness, that settles down to a sour fruity grapefruit finish. A really good and very drinkable Session IPA (www.ratebeer.com/beer/brouwerij-kees-session-ipa/402021/).

gyhallmanti (193) - Groningen, NETHERLANDS - MAY 15, 2016
Pours a slight hazy orange-golden colour with a frothy white head. Aroma of citrus, malts, grapefruit, pine, resin, apricot. Taste is medium sweet, medium bitter with a soft dry bitter finish. Notes of orange, citrus, caramel, exotic fruit, hops. Texture is watery, light bodied and soft carbonation (www.ratebeer.com/beer/brouwerij-kees-session-ipa/402021/).

ElManana (1672) - Scheldewindeke, BELGIUM - APR 29, 2016
LOTS of fruit, pineapple, some mango, citrus, exotic fruits in short. Nice bitterness which lends it its full body. Fantastic session IPA and probably Kees’ best creation up to date (www.ratebeer.com/beer/brouwerij-kees-session-ipa/402021/).


Brouwerij: Brouwerij Kees, Middelburg
Type: Session IPA
Aroma en smaak: Veel fruit zoals citrus, grapefruit en mandarijn. Bitter en droog.
Kleur: Goudgeel
Alcoholpercentage: 3.5%
Drinktemperatuur: 8ºC
Lekker bij: In voorbereiding
Beschrijving: Voor Session Ale zijn mooi moutsoorten en een drietal fruitige hopsoorten gebruikt. Weinig alcohol en toch een aroma waar je neus geen genoeg van kan krijgen. Daar lust je er minstens nog één van (www.hetbiermoment.nl/a-43944730/brouwerij-kees/brouwerij-kees-session-ipa-33cl/).

Kees Session IPA is een hoppig en licht bier van slechts 3,5%. De Session IPA is gebrouwen met Summit, Mosiac en Cascade hop (www.bierenzo.nl/kees-session-ipa).

Session IPA | Brouwerij Kees
Brewed by:
Brouwerij Kees
Netherlands | website
Style: American IPA
Alcohol by volume (ABV): 3.50%
Availability: Limited (brewed once)
Notes / Commercial Description:
No notes at this time.
Added by Marius on 04-06-2016
Marius, Apr 06, 2016
Hazy orange with a medium height white head. Hoppy (mosaic for sure), oranges, pine resin and honey. Bitter and kind of dry finish. Surprisingly good for its low abv (www.beeradvocate.com/beer/profile/39015/223301/).

18 april 2016 - Brouwerij Kees heeft met zijn Session IPA echt een mooi exemplaar op de markt gezet. Ruim onder de 4% alcohol en dan toch zo veel smaak. En vooral een intense smaak. Fris en fruitig in mond. Lekkere bittere smaak met veel citrus en er zit een kruidig accent aan. Dankzij het lage alcoholpercentage nog bijna een verantwoord bier ook! Niet alléén lekker in de zomer maar wat mij betreft een all-year-round bier (www.znhr.nl/kees-session-ipa.html).
 

" Veeeeeeels te bitter, beetje een kots nasmaak "
 TripleMarcos, Sat, 21 May 2016 22:28:18 +0000
" Heel goed bier voor de 3.5% mooie volbittere smaak met Citrus tonen "
 BenvanEtten, Sat, 21 May 2016 20:35:32 +0000
" Heerlijke ipa die blijft hangen qua nasmaak. Lekkere bitterheid. "
 pok-pok, Sat, 21 May 2016 20:16:29 +0000 (www.beernavigator.com/brouwerij-kees/session-ipa/?brouwerij=3666)

Gelungenes Session IPA von Florian
Das Kees Session IPA ist ein würdiger Vertreter seiner Art. Der Körper ist schlank, die Aromen werden ganz sauber geführt. Der Fokus liegt ganz eindeutig auf dem Hopfen (Summit, Mosaic & Cascade), aber auch das Malz (Marris Otter & CaraRed) kommt nicht zu kurz. Damit meine ich, dass das Malz schön spelzig ist, sowohl in der Nase als auch im Abgang. Der Hopfen ist betont fruchtig wie in einem American Pale Ale. Das ganze Bier wird durch eine klare Linie betont. Da kann man nur sagen: probieren! Bewertet am 18.05.2016 (www.bier-index.de/biere/brouwerij-kees-session-ipa.html)

Tja, dat zeg ik nu ook: proberen die IPA!!

dinsdag 27 september 2016

Störtebeker Atlantik-Ale


Atlantik-Ale (Alk. 5,1 % vol)
(Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe)

Die Gründung der Störtebeker Braumanufaktur geht auf das Jahr 1827 zurück. Seitdem werden an unserem Standort in der Hansestadt Stralsund Biere bester Qualität gebraut. Heute steht unsere Braumanufaktur für norddeutsche Identität, exzellente Brauspezialitäten und eine einzigartige Braukultur auf Weltniveau (www.borgfelder-landhaus.de/index.php/restaurant/stortebeker/).

Bij Atlantik denk ik toch onwillekeurig aan de Atlantik-wall van Hitler.


De Atlantische Muur is een enorm verdedigingswerk waarvan de bouw begon in 1942. Een bouwproject van de bouwmaatschappij Organisation Todt. In 1944 was de muur nog niet af, ondanks de bemoeienissen van maarschalk Rommel (verantwoordelijk voor de zone van Nederland tot aan de Loire). Het was de bedoeling dat de kustlijn van de Noordzee, het Kanaal en de Atlantische Oceaan verdedigd werd door 15.000 bunkers. Een klus waarmee 450.000 arbeiders gemoeid waren, 11 miljoen ton beton en 1 miljoen ton staal voor de bewapening van het beton. In tegenstelling tot wat de Duitse propaganda te kennen geeft, is de ‘Muur’ geen ononderbroken hinderlaag. De Muur bestaat in grote lijnen uit vier linies: forten, batterijen met kustgeschut, bunkers bij de stranden en hinderlagen op de stranden of in het achterland. Ook nu nog zijn langs de Normandische kust talloze resten zichtbaar van de Atlantische Muur. Achter de Muur lagen troepenconcentraties van meer dan 700.000 mannen.
In februari 1944 gaf Rommel een directief uit aan zijn legercommandanten, en tegen eind april herhaalde hij het:
'In de korte tijd die ons nog rest voor het grote offensief begint, moeten we erin slagen alle verdedigingswerken van een dergelijk kwaliteit te maken dat ze de sterkste aanvallen zullen kunnen doorstaan. Nog nooit in de geschiedenis bestond er een dergelijk omvangrijke verdediging die de aanvallen van op zee moeten tegenhouden. De vijand moet vernietigd worden vóór hij doordringt tot ons terrein. We moeten hem in het water tot staan brengen, hem niet alleen vertragen, maar al zijn uitrusting vernietigen terwijl die nog drijvende is.'
Telkens weer bracht hij zijn commandanten en zijn staf onder ogen dat de eerste vierentwintig uur beslissend zouden zijn (http://d-dayinfo.org/dday-duitsers/atlantikwall.php).

Om de bouw van de Atlantikwall te kunnen financiëren, was er eind 1942 voor de bouw 650 miljoen Reichsmark per maand nodig. Van augustus 1940 tot mei 1944 werd voor alle kustverdedigingswerken 17.968.000 m³ beton gebruikt, waarvan 4.664.000 m³ voor U-bootbunkers. Deze getallen geven aan hoe belangrijk de U-boten waren voor Duitsland. Met de definitieve Atlantikwall werd pas begonnen toen Duitsland het militaire initiatief verloor. Toen de mislukte landingspoging in Dieppe voorbij was, werd het bouwprogramma versneld op bevel van Hitler. Albert Speer (de zogenaamde architect van het Derde rijk) nam vanaf januari 1943 de Atlantikwall op in zijn bouwprogramma. Vanaf toen liet Adolf Hitler zich maandelijks voorlichten over de vorderingen d.m.v. gedetailleerde rapporten, betonhoeveelheden en vergelijkende cijfers met de Westwall (Siegfriedlinie) en de Franse Maginotlinie.
De Führer zag de Organization Todt als de grootste bouwonderneming aller tijden en was altijd zeer te spreken over het breken van record op record door de hoeveelheden beton die werden verwerkt, de hoeveelheid mensen die eraan werkten en de kracht van de bunkers. Ook de Duitse propaganda reageerde zeer effectief op de bouwwerken van OT en wist zowel vriend als vijand te imponeren met beelden van onneembare bunkers, gigantische kanonnen en overdekte havens, terwijl dit in praktijk vaak stukken minder indrukwekkend was dan dat het voorgesteld werd (http://d-dayinfo.org/dday-duitsers/orgtodt.php).

Toen het werk half mei klaar had moeten zijn, ging [Rommel] ter plaatse op inspectie en kwam tot de ontdekking dat het werk nog maar nauwelijks begonnen was. De 13.000 granaten die noodzakelijk waren om explosies te veroorzaken, waren niet te krijgen. Het nijpende gebrek aan arbeidskrachten, materialen en mijnen, en het feit dat vervoer alleen nog maar kon gebeuren per fiets, paard of wagen, maakten de uitvoering van een omvangrijk verdedigingsplan onmogelijk. Van de tien miljoen mijnen die nodig waren voor het 50 km lange front van de 352ste Divisie, werden er slechts tienduizend geleverd. De situatie bij de 716de en 711 ste Divisie, die het front achter de stranden van Normandië moesten verdedigen, was al niet veel beter.
Tegen eind mei stond slechts twee derde van de kustbatterijen die het front van de Legergroep dekten in kazematopstellingen. Een systeem van versterkingen, aangelegd met een gemiddelde tussenruimte van 800 tot 1300- meter, waren meestal niet beschermd. Van de installaties in de sector van de 352ste Divisie waren slechts 15 % beschermd; de rest was nauwelijks beschermd tegen luchtaanvallen. Volgens de 716de Divisie was daar de situatie nog erger. De dagelijkse behoefte van het 7de Leger in Normandië om de aanleg van de verdedigingswerken te kunnen voortzetten, was minstens 240 vrachtwagens cement. Uit de verslagen blijkt dat in een bepaalde periode van drie dagen slechts 47 vrachtwagens cement afgeleverd werden. De gedwongen sluiting van de cementfabriek in Cherbourg (reden: gebrek aan kolen) maakte het tekort nog erger. Die sluiting was eigenlijk een gevolg van de geallieerde luchtaanvallen op wegen en spoorwegen (http://d-dayinfo.org/dday-duitsers/atlantikwall2.php).

Maar goed, tot zover de tweede wereldoorlog, laten we terug keren naar het bier:

Störtebeker Atlantik-Ale
Brewed by Störtebeker Braumanufaktur
Style: American Pale Ale
Stralsund, Germany
Serve in Lager glass, Shaker, Tulip
ABV: 5.1%
COMMERCIAL DESCRIPTION
Kräftige kalte Hopfung mit den Sorten Magnum, Tradition, Perle, Cascade, Amarillo und Citra lässt das unglaubliche Duftspiel aus Zitronen, Grapefruit und Melone entstehen und sorgt für die kräftige Herbe. Crystal-, Distilling-, Pilsener- und Weizenmalz sorgen für die strohgelbe Farbe und den schlanken Körper.Warme Gärung mit obergäriger Ale- Hefe lässt den voluminösen Schaum und den trockenen Trunk entstehen. 11.4° (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-atlantik-ale/166614/)


Störtebeker Atlantik-Ale | Störtebeker Braumanufaktur
Brewed by:
Störtebeker Braumanufaktur
Germany | website
Style: American Pale Ale (APA)
Alcohol by volume (ABV): 5.10%
Availability: Year-round
Notes / Commercial Description:
No notes at this time.
Added by Evil_Pidde on 06-28-2012
(www.beeradvocate.com/beer/profile/12511/82736/)

ArtificialCyst (359) - Szczecin, POLAND - MAY 21, 2016
Aroma: Grapefruit, pine, some spices, peach, low intesiveness. Appearance: Head dense, quite high, clear straw body. Taste: Malty, hay and grass notes, biterness bit lingering, grassy, not very pleasant, watery. Palate: Body is low, carbonation is too high, finish is semi-dry (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-atlantik-ale/166614/).

Moretum (69) - Vienna, AUSTRIA, AUSTRIA - MAY 3, 2016
Bottle. Pours clear yellow with a small white head. Aroma of hops, hay and citrus. Taste of fresh hops, citrus and light malts. Dry and medium bitter finish. Light body with light to medium carbonation. A very refreshing and surprisingly intensive hoppy beer (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-atlantik-ale/166614/).

TheCametron (2285) - CZECH REPUBLIC - APR 24, 2016
Cloudy Orange with a White head. Nice fruity, citrus nose. Good caramel assistance. Well hopped. Surprising (www.ratebeer.com/beer/stortebeker-atlantik-ale/166614/).

Andrewharemza, Aug 14, 2015
Very light straw yellow colour, light hazy with a creamy white head. Fresh straw, citrus peel, orange zest and light tropical aromas. Soft carbonation, mellow bit slick texture with a light to medium body. Light crisp biscuity malt sweetness with a balanced hop bitterness, somewhat tart. Light dry finish (www.beeradvocate.com/beer/profile/12511/82736/).

doktorhops, Aug 07, 2015
From those Lederhosen wearing chaps at Störtebeker Braumanufaktur (I dare any non-German speaker to say that 6 times quickly) comes Atlantik-Ale, their most seaworthy of ales, as I am led to believe. Now we all liked their Roggenbier, at least I did, and I am intrigued by this “Atlantik-Ale” done presumably in the American Pale Ale style as I’ve never in all my 1001 years on this planet (I am quite old) seen a German brewer make an APA. Set phasers to intrigued people.
Poured from a 500ml bottle into a stein... I just didn’t have the heart to pour a German beer into a nonic pint, it just doesn’t seem right.
A: Weird hazy almost fluoro-yellow body with a billowy 2 cm white head, what is going on here Störtebeker? Pale Ale? Fluoro Yellow Ale more like it... bizarre. 5/10.
S: Aroma is quite lemony and air freshener-like. Hints of flowery perfume and biscuit malts linger in the background struggling to overcome the sheer lemoness of this ale... yeah you read me - lemoness. I gave it a 7 for being so damn odd. 7/10.
T: Starts off with a potpourri floral hop note, then hints with slight lemon citrus (not as pronounced as I was expecting) dry cracker malt mid-palate and it finishes like a lick of the Sahara desert... which is strange for an APA. Aftertaste is strongly reminiscent of orange juice - the real stuff not the concentrate. Again this “Atlantik-Ale” throws up some surprises, but not to its benefit in this case. 6/10.
M: Mid to light bodied with a tight, almost creamy carbonation - probably the best this beer has to offer, no wait not probably - definitely. 8/10.
D: Proving that Germans don’t brew well out of their comfort zone is perhaps a bit of a harsh critique, however in the case of this particular beer Störtebeker really have bitten off more than they could purple... and if that last bit doesn’t make any sense it’s because this brew doesn’t make any sense - it’s all over the shop like an octopi proprietor, which is a shame because I didn’t mind the Roggen-Weizen (although that brew had its faults too). I’ll be putting this in the “won’t be getting again unless I’m in the mood for something weird” basket. 6/10.
Food match: This is a seafood brew all the way - baked snapper or trout with battered and fried calamari rings and a light garden salad should do the trick (www.beeradvocate.com/beer/profile/12511/82736/).

Ben_Bernstein, Jul 30, 2015
a real spindrift-like spume as a head, far more nordish than exotic hoppy, mulberries in the deepst corner, bitter-sweet nightshade as the last reverberation.

NilocRellim, Apr 24, 2015
Poured a light, hazy yellow.
Faint smell of wheat, hops (earthy/citrus) and not much else.
Tastes a bit bitter of earthy hops (cascade-esque) with underlying, slight malty body throughout. Very balanced and drinkable considering the hop profile. Refreshing and crisp.
Would I buy it again? Yes. Would be savage on a sunny day.

CrazyDavros, Mar 15, 2015
Pours gold with a large head.
Nose shows lychee, melon, herbal hops and biscuity malt.
Some of the fruit remains as flavours but its more about the earthy and herbal hops. Very clean.
(www.beeradvocate.com/beer/profile/12511/82736/).

Störtebeker Atlantik-Ale
Brauerei:Störtebeker Braumanufaktur GmbH / Stralsund
Herkunft:Deutschland
Getestet am:01.01.2013
Testobjekt:0,5l-Longneck-Flasche
Biersorte:India Pale Ale
Alkoholgehalt:5,10%vol.
Zutaten:Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
Farbe:leicht trübes goldgelb
Schaumkrone:durchschnittlich
Geruch:nach Litschi und Mango
Geschmack:fruchtig, trocken, bitter, langer Abgang
Was tut sich da tolles auf dem deutschen Biermarkt.... Alle paar Wochen bringen selbst die großen Brauereien neue Biere auf den Markt, die entweder stärker eingebraut sind oder durch andere Aromen auf sich aufmerksam machen. Bei der Stralsunder Brauerei ging man sogar soweit, dass man die Firmierung auf Störtebeker Braumanufaktur GmbH geändert hat. Man möchte damit aufzeigen, dass diese Biere handgebraut sind. Das stimmt zwar nicht, es wirkt aber besser. Auf jeden Fall hat auch diese Brauerei ein neues Bier vorgestellt, welches heute Abend hier getestet wird. Das "Störtebeker Atlantik-Ale" ist ein IPA mit einem Alkoholgehalt von 5,1%vol. Auffällig: Auf dem Rückenetikett werden die einzelnen Zutaten detailliert aufgeführt. So sind unter anderem die Hopfensorten Cascade und Citra enthalten, was für einen sehr fruchtigen Geschmack sorgen wird. Aber nun fangen wir endlich an. Ein helleres Goldgelb mit einer feinen Hefetrübung ist zu sehen, darüber ist eine feinporige Schaumkrone zu sehen. Der Geruch ist intensiv mit Aromen von Mango und Litschi erfüllt, der erste Schluck ist ebenfalls ganz großes Kino. Sehr fruchtig in den ersten Sekunden, Grapefruit, Orange und Litschi kommen durch. Dazu kommt zackig eine ordentliche Bittere durch, der Mund wirkt staubtrocken. Dabei prickelt eine feine Kohlensäure im Hintergrund, die dem Atlantik-Ale die frische Note verpasst. Wenig Süße ist vorhanden, die würzigen Aromen überwiegen. Sehr lang ist der Abgang, so dass man sich immer wieder einen neuen Schluck genehmigen möchte, um diese Geschmacksexplosion der fruchtigen Aromen im Mund erleben zu dürfen. Ein ganz großes Bier ist hier entstanden. Sehr lecker! (www.1000getraenke.de/biertest/stoertebeker-atlantik-ale,4643.html)

Meister-Zwickl, 25-5-2016
 Avatar von Meister-Zwickl
Schaumkrone: luftige Schaumkrone
Farbe: hell-gelb mit leichter Trübung
Geruch: Citrus, Stachelbeere und Melone
Antrunk: frisch mit interressanter "IPA" Charakteristik
Körper: herb und frisch; sehr stimmig mit angenehmer Hopfenbittere; eine Melomennote ist stets im Hintergrund präsent
Abgang: kräftig herbe Geschmacksnote und das schon erwähnte "IPA" Geschmacksbild bleiben lange erhalten
Ein wirklich interessantes und süffiges Ale, das eine absolute Bereicherung für unserer Bierlandschaft darstellt. (www.bier-index.de/biere/stoertebeker-atlantik-ale.html)

 Mazze 12-11-2016
Ich war lange auf der Suche nach diesen Aromen. Danke Störtebeker, das habt ihr gut gemacht. (www.bier-index.de/biere/stoertebeker-atlantik-ale.html)

Tibeer 23.10.2015
Das Atlantik-Ale begeistert mich immer wieder mit seinen ausgeprägten Bitterhopfennoten!
Bereits in der Nase ist der Hopfen spürbar.
Im Antrunk recht spritzig, entwickeln sich die Bitternoten sofort und setzen sich bis zum langen Abgang fort. Wer bittere Ale's mag liegt hier goldrichtig, zugreifen und geniessen!
(www.bier-index.de/biere/stoertebeker-atlantik-ale.html)


Als ik zo een flesje open...

...dan...dan...dan... ruik ik hop en denk ik aan IPA. Als ik de hopdeclaratie op het achteretiket kijk zie ik Tradition, Perle, Cascade, Amarillo en Citra. Zo dat is nogal een hopdosis. Het ruikt en smaakt hoppig. Dat is erg fijn! Gezien de verwijzing hierboven naar de Atlantik-wal komt het een beetje tegenstrijdig over, want 'ze laten de Amerikanen hiermee binnen'...

Het bleekgoude bier met wit schuim doet me goed. Ik open nog een flesje...

Knap hoe anderen allerlei grapefruitgeuren opmerken en het als te bitter of te droog bestempelen...

Ik vind het een fijn bier, maar de nasmaak is me wat te zoet en geeft een 'plakkerig' mondgevoel... De koolzuur is vanuit fles wat te veel om een IPA te noemen, misschien. Voordeel daarvan is dat met een boertje, het fijne hoparoma terug opkomt. Bij het tweede bier komt de hopsmaak nog steeds duidelijk door, wellicht wat wrang, maar zeker smakelijk...

Het mondgevoel is enigszins fluweelachtig, al laat de koolzuur een tintelende prikkeling achter, waarbij de hop ook aan de tinteling meewerkt.  Zou het echt een IPA zijn zoals ze het noemen bij 1000getraenke, of zoals ze bij Ratebeer en Beeradvocate noemen: een  American Pale Ale (APA). Zo een APA een IPA zijn?


Atlantik-Ale wussten zu gefallen (https://tabier.wordpress.com/tag/stortebeker/)

Störtebeker Atlantik-Ale offers no explanation as regards a style, only that it's 5.1% ABV and brewed with a mix of German and American hops. It pours out a pale hazy yellow with a big fluffy head, looking for all the world like a witbier. The smell isn't far off either, with lots of fresh lemons and a hint of herbs too. The flavour is an odd mix of spicy and juicy. A sharp bitterness, which I think is hop-derived, opens it up. But there's a certain yeast contribution too: a bathsalt spice that adds its own kind of sharpness. Soft fruit then floods in behind this, mango and passionfruit, with sharper lime elements. A crisp and dry cereal quality finishes it off, leaving just an echo of the initial hops and yeast behind. It's quite an intense experience and takes a bit of getting used to, but I liked it. My bottle was older than I should have allowed it to get so it's possible that a fresh one would have even brighter hop notes (http://thebeernut.blogspot.nl/2015/11/explorations.html).

The Beernut snap ik totaal niet... een witbier? De geur heeft toch veel te veel hop om aan tarwe te kunnen denken. Alhoewel, de zachtheid van het bier heeft er wel wat van weg. Er zit ook tarwe in, dus het is eigenlijk wel een tarwebier.

Een nadeel van dit bier is dat de flessen van 0,5 l te klein zijn... Met 5,1% is het prima, misschien zelfs net wat et zwaar... want ik zou er wel meer van willen drinken.


Om het succes van het bier te illustreren:

Mecklenburg-Vorpommernメクレンブルク=フォアポンメルン州StralsundシュトラールズントのStörtebekerシュテルテベーカーよりAtlantik-Ale アトランティック=エールです。
 ドイツの醸造所のレギュラーラインナップとしては珍しいAleエールで、もちろん上面発酵酵母を使用しています。酵母入りで、大麦麦芽のほかに小麦麦芽が使用されている点も興味深く、同じく上面発酵のKölschケルシュとどのように違うのか、興味深いものがあります。麦芽にはMünchnerミュンヒナー、Distillingディスティリング、Pilsnerピルスナーの3種の麦芽が使用されていて、このうちDistillingディスティリングというのはあまり耳にしたことがないのですが、どうやら蒸留酒用に使われる麦芽のことのようです。そうなのであれば、ちょっと変わった麦芽を使っているなぁと思います。醸造は常温に近い温度で行われているようで、Kölschケルシュのような低温発酵ではないようです。ホップは5種類がおごられていて、Hallertauer Tradition ハラタウアー・トラディツイォン、Perle ペーレ、Cascade カスケード、Amarillo アマリロ、Citra シトラが使われています。
 Münchnerミュンヒナーが使われている割にはかなり明るい黄金色をしています。ホップを多用しているだけあって、かなりフルーティーなビールで、アプリコットやマンゴー、ラベンダーなどを思い出させる香りがあります。ドイツのビールとしてはドライな感じですが、Aleエールと言うことを考えるとやや甘味が強い感はあります。ただ、この甘味がフルーティーな香りとうまくマッチしていて、甘ったるさや退屈さを感じさせません。苦みはイギリスのエールのような苦みはありませんが、はっきりしていて、余韻もしっかりしています。この苦みが、うまく甘味をマスキングしているとも言えます。飲みごたえはそれほど強い感じはなく、口当たりも良く、飲みやすいビールだと思います。
 イギリスのエールを創造すると、やや異なる印象がありますが、これはこれでなかなか独創的でおいしいビールだと思います。出来の割に価格は高くはありませんので、見かけたら試してみることをお勧めしたい一本です。(http://bierkoenig.blog.fc2.com/blog-entry-555.html)

Als ik vertaal met Chrome krijg ik niet echt duidelijkheid:

In zeldzame Ale Ale als een reguliere line-up van de brouwerij van Duitsland, is het natuurlijk het gebruik van een hoge gisting gist. In gist bevat, wordt dat tarwemout naast gerstemout interessant ook, of ook van hoge gisting Kölsch Kölsch en hoe anders is er iets interessants. Malt malt Münchner Myunhina, distilleren distilleerder ring, zijn er drie soorten mout van Pilsner Pilsner wordt gebruikt, dit omdat distilleren distilleerder ring, maar ik heb nog nooit zoveel oor, die blijkbaar wordt gebruikt voor distillatie drank van wat het lijkt te zijn. Als dit zo is, ik denk dat Naa worden met behulp van de ongebruikelijke malt. Brouwen zoals wordt gedaan bij een temperatuur dichtbij kamertemperatuur, lijkt het niet een lage temperatuur gisting, zoals Keuls Kölsch zijn. Hop zijn geweest Ogora zijn vijf soorten, Hallertauer Tradition Harataua-Toraditsuion, Perle Pere, Cascade Cascade, Amarillo, is gebruikt is Citra Citra.  Heeft een vrij heldere gouden kleur ondanks Münchner Myunhina wordt gebruikt. Er is alleen dat zwaar gebruik van hop, een vrij fruitig bier, er is een geur die me doet denken aan abrikoos en mango, lavendel, en dergelijke. Het bier van Duitsland is een droog gevoel, maar daar denkt en lichtzoete smaak is een sterk gevoel om te zeggen dat Ale Ale. Echter, deze zoetheid niet goed afgestemd op de fruitige aroma, het voelt niet de stroop en verveling. Bitterheid is geen bittere smaak, zoals het Verenigd Koninkrijk van Yale, hebben duidelijk, slepende ook solide. Deze bitterheid is, kan ik zeggen dat het maskeren goed zoet. Drink Gotae is niet erg sterk gevoel, smaak is ook goed, ik denk dat het gemakkelijk is om bier te drinken.  Wanneer u een in het Verenigd Koninkrijk bier te maken, maar er is een enigszins andere indruk, ik denk dat dit een heerlijk biertje een heel creatief in deze. Want ondanks de mogelijke prijs is niet hoog, het is degene die je wilt u aanmoedigen om te proberen als je ziet (http://bierkoenig.blog.fc2.com/blog-entry-555.html).

Is het Ale, Kölsch, Münchner, Pilsner, APA of IPA?

Op het rugetiket vind je het niet...


Alhoewel een obergäres helles Ale? Hoe vertaald zich dat? Google Translate zegt: gefermenteerde lichte Ale... Tja, dat is 0 informatie-waarde...


Das Atlantik-Ale der Brauerei Störtebeker Braumanufaktur GmbH ist ein norddeutsches, obergäriges Pale Ale, auch „Bitter“ genannt, aus der Hansestadt Stralsund.
Die halbe Liter Flasche kommt im klassischen Störtebeker Stil daher. Auf den Frontetikett befindet sich ein Segelschiff, im unteren Teil stehen die Fakten zum Bier, das man vor sich stehen hat. Zudem hat jede Sorte ihre eigene Farbe. Für das Atlantik-Ale wurde ein sehr dunkles blau/grau ausgewählt. Wie eine Regenwolke bei stürmischer See. Sehr passend. Auf der Rückseite werden die Infos zum Bier noch vertieft.
Nach dem Öffnen ergießt sich ein heller, trüber Gerstensaft in das Glas. Sieht irgendwie aus wie ein verwässertes Hefeweizen. Schön ist definitiv anders. Die Schaumkrone ist jedoch sehr kräftig, feinporig und stabil. Ein paar Millimeter von leicht cremiger Konsistenz bleiben dem Bier die ganze Zeit über treu. Dem Riechkolben begegnet beim Ansetzen ein fruchtig, frischer Geruch. Laut Etikett sind dies Zitronen, Grapefruit und Melone. Riecht super. Das Erste was den Mund bewusst erreicht, ist die stark vertretene Kohlensäure, die danach dem stürmisch anbrausenden, herben Geschmack weichen muss. Dieser verabschiedet sich mit einer ordentlichen Welle Fruchtigkeit in die Tiefen des Schlunds. Ohne sich dabei zu vermischen. Alles für sich eigene Geschmacksabschnitte, die sehr gut harmonieren. Bei diesem Bier kann ich der Geschmacksbeschreibung „stürmisch frisch-herb“ vollends zustimmen. Als Freund des herben Gerstenbräus bin ich begeistert. Ein Bier mit eigener Note und so wechselhaft wie die See (https://tabier.wordpress.com/2014/04/14/stortebeker-atlantik-ale/): een Noord-Duitse, gefermenteerde pale ale , ook wel "bitter", uit de Hanzestad Stralsund.
De half-liter fles wordt geleverd in een klassieke stijl Störtebeker dus. Aan de voorzijde label is een zeilschip, ...Voor de Atlantische Ale was een zeer donker blauw / grijs geselecteerd. Als een regenwolk in een stormachtige zee. Zeer geschikt. Op de achterzijde van de informatie verder bier te nemen.
Na het openen, een helder, helder bier wordt gegoten in het glas. Ziet eruit als een soort van verdunde Hefeweizen. Mooi is zeker anders. Het schuim is zeer sterk, fijne poriën en stabiel. Een enkele millimeters enigszins romige consistentie blijven bier hele tijd trouw. Het reukorgaan ondervonden bij de voorbereiding van een fruitige, frisse geur. Volgens het label zijn de citroenen, pompelmoezen en melon. Ruikt geweldig. Het eerste dat de mond op de hoogte bereikt, is sterk vertegenwoordigd koolzuur, die vervolgens moet de stormachtige anbrausenden, zurige smaak geven. Dit neemt afscheid met een nette golf fruitigheid in de diepten van de Maw. Zonder om het te mengen. Alles eigen smaak voor zichzelf porties die zeer goed te harmoniseren. In dit bier kan ik het eens met de smaak description "stormachtige verse kruiden" volledig. Als een vriend van taart Barleybrews ik ben blij. Een bier met een persoonlijk tintje en zo veranderlijk als de zee.

???

Verrek, ja, het staat op het etiket dat het bier doet denken aan citroenen, grapefruit en meloenen... maar de bierstijl of soort blijft vaag... Is het een bitter? Is het een hefeweizen?

Is het Ale, bitter, hefeweizen, Kölsch, Münchner, Pilsner, APA of IPA?